The Open Company Institute The Open Company Initiative

Inicjatywa Otwartego Przedsiębiorstwa

Zwiększanie zaufania przez
przejrzyste i otwarte działania.